Školský psychológ

Od 1.10.2020 som k dispozícii žiakom, rodičom, pedagógom a majstrom odbornej výchovy Spojenej školy. Moju pracovňu nájdete na prvom poschodí vedľa ekonomického úseku.

Stretnutie je možné dohodnúť aj online formou- prostredníctvom aplikácie Zoom alebo Skype.

Mgr. Matúš Alexander Lavrík