Školský psychológ

Od 1.10.2020 som k dispozícii žiakom, rodičom, pedagógom a majstrom odbornej výchovy Spojenej školy. Moju pracovňu nájdete na prvom poschodí vedľa ekonomického úseku.

Stretnutie je možné dohodnúť aj online formou- prostredníctvom aplikácie Zoom, Skype alebo Google Meet.

Od roku 2022 je Spojená škola Ľ. Podjavorinskej 22 školiacim pracoviskom Filozofickej fakulty UK v Bratislave pre katedru psychológie.

Mgr. Matúš Alexander Lavrík