Užitočné web stránky

Linka detskej dôvery- 0907 401 749 (každý pracovný deň od 8:00 do 20:00) www.linkadeti.sk

Internetová linka dôvery pre mladých ľudí (online poradenstvo) – www.ipcko.sk

Samovražedné myšlienky?- www.chcemsazabit.sk

Fenestra- pomoc ženám a deťom na ktorých je páchané násilie- www.fenestra.sk

Centrum poradenstva a prevencie Prešov – www.cpppap-presov.webnode.sk

Liga za duševné zdravie Slovensko- 0800 800 566

Linka pre deti UNICEF- 0800 112 112

Bezpečné a zodpovedné používanie internetu, mobilných telefónov a nových technológií

www.zodpovedne.sk

www.stalosato.sk

Drogový informačný portál

www.infodrogy.sk