Užitočné web stránky

Linka detskej dôvery- www.linkadeti.sk

Internetová linka dôvery pre mladých ľudí (online poradenstvo) – www.ipcko.sk

Samovražedné myšlienky?- www.chcemsazabit.sk

Fenestra- pomoc ženám a deťom na ktorých je páchané násilie- www.fenestra.sk

Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie Prešov – www.cpppap-presov.webnode.sk

Bezpečné a zodpovedné používanie internetu, mobilných telefónov a nových technológií

www.zodpovedne.sk

www.stalosato.sk

Drogový informačný portál

www.infodrogy.sk