Potrebujete pomoc?

Milí žiaci,

v prvom rade som tu pre Vás ako pomoc pri záťažových situáciách, ktoré sa môžu objaviť u každého v živote a je to normálne. Stretnutia v rámci školy môžu byť prvým krokom k riešeniu problému a zníženiu napätia.

Ako poradenstvo na škole prebieha?

V prípade otázok, alebo žiadosti o pomoc je možné ma kontaktovať prostredníctvom EDU PAGE (meno: Matúš Alexander Lavrík) alebo prostredníctvom mailu: matus.lavrik@spojenaskola.sk. Je tiež možné požiadať svojho triedneho učiteľa, aby Vám stretnutie dohodol. Pri školskom poradenstve je potrebný podpísaný informovaný súhlas od zákonného zástupcu do 18 rokov, prípadne ak už máte viac ako 18 rokov, podpisujete tento informovaný súhlas sami.

Pocit bezpečia a dôvery je pre mňa prioritou, preto sa môžete na mňa s dôverou obrátiť. Školský psychológ je viazaný mlčanlivosťou.

V prípade záujmu je k dispozícii k nahliadnutiu aj Etický kódex školského psychológa.

V akých prípadoch sa na mňa môžete obrátiť:

 • prežívate ťažké obdobie
 • v období, kedy máte pocit, že sa Vám nič nedarí
 • máte problém s učením, ťažko sa Vám učí a neviete nájsť vhodný spôsob učenia
 • máte ťažké obdobie v rodine, v kamarátstve
 • potrebujete poradiť s výberom školy
 • niekto Vám ubližuje
 • v triede sa necítite dobre
 • ťažko sa sústredíte počas praxe
 • potrebujete sa porozprávať o aktuálnej situácii.

Akým oblastiam sa venujem:

 • podporujem adaptáciu nových žiakov (1. ročník),
 • individuálnym konzultáciám, poradenstvu so žiakmi v ťažkých životných situáciách,
 • mapujem aktuálne potreby žiakov,
 • identifikácii učebných štýlov žiakov,
 • práci s triedou- zaistenie pozitívnej klímy triedy a pozitívnej klímy školy
 • spolupráci s Centrom poradenstva a prevencie
 • poradenstvu pre pedagógov
 • konzultáciám so zákonnými zástupcami
 • preventívnym aktivitám na škole na základe plánu preventívnych aktivít
 • práci s integrovanými žiakmi
 • kariérovému poradenstvu žiakom 4. ročníka

Uvedené oblasti sú zabezpečované v spolupráci so školským podporným tímom (špeciálnou pedagogičkou, výchovnou poradkyňou).