Konzultačné hodiny a kontakt

školská špeciálna pedagogička – Mgr. Anna Zlatohlavá

Konzultácie pre žiakov a učiteľov:

Termín konzultácie dohodou

Konzultácie pre rodičov:

UTOROK  07:00 – 10:00 hod.

STREDA 07:00 – 10:00 hod.

Na konzultáciu je vhodné sa ohlásiť vopred. Ak vám konzultačné hodiny nevyhovujú, dohodnite si iný termín telefonicky alebo emailom.

Tel. kontakt: 0910 540 271

E-mail: anna.zlatohlava@spojenaskola.sk