Konzultačné hodiny a kontakt

školská špeciálna pedagogička – Mgr. Anna Petrigáčová

Konzultácie pre žiakov a učiteľov:

Termín konzultácie dohodou

Konzultácie pre rodičov:

Párny týždeň – PONDELOK  07:00 – 09:00 hod.

Nepárny týždeň – ŠTVRTOK 12:30 – 14:30 hod.

Na konzultáciu je vhodné sa ohlásiť vopred. Ak vám konzultačné hodiny nevyhovujú, dohodnite si iný termín telefonicky alebo emailom.

Tel. kontakt: 0910 540 271

E-mail: anna.petrigacova@spojenaskola.sk