Prvé stretnutie s rodičmi v rámci budovania kultúry školy

V školskom roku 2021/2022 boli naplánované stretnutia s rodičmi v pravidelných intervaloch a to raz za 3 mesiace- inak pomenované ako „kvartálne stretnutia s rodičmi“. Cieľom týchto stretnutí so školským psychológom je poskytnúť rodičom pohľad na témy, ktoré si sami zvolili v hlasovaní ešte v minulom školskom roku. Iniciatívu v tomto začlenení rodičov do kultúry školy prebral tiež školský podporný tím, ktorý rodičom poskytuje priblíženie, prípadne zodpovedanie otázok, ktoré ich zaujímajú.

Dňa 8.3.2022 od 17:00 sa podarilo zorganizovať (kvôli pandemickým opatreniam) prvé tohtoročné stretnutie, ktoré prebehlo v online priestore. Prvou témou, ktorou sme sa zaoberali bola otázka „Kontrolovať, či nekontrolovať“ (svoje dieťa) a pár praktických rád k tomu, ako komunikovať s dospievajúcim o prebiehajúcom vojenskom konflikte.

Zúčastneným rodičom ďakujem za zapojenie sa do priebehu a tak ako sme sa v závere zhodli- ďalšie stretnutie snáď prebehne už v prezenčnej forme priamo na našej škole.

Mgr. Matúš A. Lavrík- školský psychológ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *