Maturanti môžu požiadať o štipendium až 9000 eur!

Článok prevzatý zo stránky www.teraz.sk:

Bratislava 19. júna (TASR) – Štipendium v celkovej výške 9000 eur môže získať študent, ktorý v tomto roku ukončil strednú školu na Slovensku maturitnou skúškou. Podmienkou udelenia je zápis na dennú formu štúdia na vysokej škole so sídlom v SR na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium v akademickom roku 2023/2024. Termín na podávanie žiadostí bol predĺžený do 20. júla. TASR o tom informovali z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Rezort školstva cez plán obnovy opätovne podporuje a motivuje študentov zostať študovať na Slovensku. Štipendiá v sume 300 eur mesačne budú vyplácať úspešným študentom vysoké školy po uzavretí zmluvy s rezortom školstva. „Štipendium bude vyplácané za mesiace september až jún. Študenti majú nárok na štipendium len počas štúdia. Ukončením štúdia im nárok na štipendium zaniká,“ uviedli z ministerstva.

Výsledné poradie úspešných uchádzačov bude stanovené na základe bodov za dosiahnuté výsledky v rôznych kategóriách: dosiahnutý percentil vo vybraných maturitných predmetoch či výsledky v ďalších činnostiach, ako napríklad súťaže, olympiády a iné aktivity. Rezort školstva chce odmeniť tých študentov, ktorí boli počas strednej školy aktívni a rozvíjali svoj talent. Do úvahy pri hodnotení budú tiež brané indikátory sociálneho znevýhodnenia.

Každý uchádzač má pri registrácii vytvorený osobný profil. V ňom si bude môcť kontrolovať svoju predbežnú pozíciu v poradovníku a počet získaných bodov. Predbežné výsledky sa uchádzač dozvie najneskôr 31. júla a definitívne výsledky budú zverejnené najneskôr 17. novembra.

V tomto roku získa štipendium spolu 1550 študentov. Študenti sa môžu registrovať v dvoch kategóriách, a to najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov (1000 miest) a nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín (550 miest).

V rámci minuloročného prvého ročníka rezort školstva evidoval celkovo 4035 žiadostí o štipendium, z toho bolo 3516 z kategórie „najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov“ a 519 z druhej skupiny. Celkovo bolo udelených 1237 štipendií.

Odkaz na článok nájdete tu